Sunday, May 17, 2009

金融海嘯


地地:...奇怪喇!點解媽媽最近咁多時間响屋企嘅?
天天:你無聽人講過咩?好似話係咩金融海嘯呀!裁員呀!
地地:咁海嘯係咩嚟㗎?裁員又係咩嚟㗎?食唔食得㗎?
天天:唔知喎!不過我見倒d人一聽到呢幾個字,個個都好似好驚,好唔開心咁...
地地:吓?!咁即係唔食得啦!
天天:@@:

天天地地...才四歲的你們又懂得多少呢?

1 comment:

Chan Sha said...

佢地就好啦,海嘯又係瞓係到,風平浪靜又係瞓係度!!!我想做佢地啊!!哈哈!!